Genesis, een betrouwbaar boek over de schepping?

Genesis, het eerste boek van de Bijbel dankt zijn naam aan het eerste vers van het eerste
hoofdstuk, waar staat: "In den beginne". Genesis betekent begin of geboorte.
Wij geloven dat Genesis het eerste van de vijf boeken van Mozes is. De vijf boeken die ook
wel de Pentateuch worden genoemd.
Vaak wordt aangenomen dat Mozes Genesis geschreven heeft aan de hand van mondelinge
overleveringen. Mondelinge overleveringen? Kon men toen nog niet schrijven? Zit hierachter
al niet de evolutionistische visie dat men pas in de tijd van Mozes zo intelligent was geworden
dat men toen uiteindelijk had leren schrijven?
Het is opmerkelijk dat dit boek het grootste aantal jaren van al de Bijbelboeken beslaat. Ruim
2500 jaar van de ongeveer 6000 jaar dat de aarde bestaat. Zie hiervoor ook de begeleidende
tijdlijn.
Helaas wordt de historische betrouwbaarheid van met name de eerste 11 hoofdstukken door
veel mensen betwijfeld.
Deze ontwikkeling van Bijbelkritiek is wereldwijd al meer dan honderd jaar gaande.
Het is daarbij interessant om te kijken hoe het Bijbelboek Genesis opgebouwd is, hoe het tot
stand is gekomen. Hierbij zullen we ook kijken naar de betekenis van het Hebreeuwse woord
Toledoth.
Daarna willen we ook kijken hoe Genesis 1 verstaan moet worden.

7 bladzijden, PDF, 49 kB

Genesis, een betrouwbaar boek over de schepping?

Terug naar hoofdmenu